Vi lượng MICROFOL COMPLEX

Vi lượng MICROFOL COMPLEX

Reference Price: Contact

Contact Call now
Ingredient (w/w):

MgO: 15%
SO3: 25%
Mn: 1%
Cu:1%
Fe: 0.6%
Zn:1.2%
Bo: 0.6%
Ẩm độ: 5%

Uses:

Công dụng: Bổ sung vi lượng chống xoăn lá, vàng lá còi cọc, rụng bông, rụng trái, thối trái,nám trái, đen trái,chết nhánh ngọn cành.

Pack : 2.5g, 25g, 5kgs

Có thể pha cùng với phân bón lá hay phân bón gốc cho tất cả các giai đoạn cây trồng.
Tất cả các loại cây trồng: 2,5g pha cho bình 8l-16lit, 25g cho 200 lít nước.

The product has no images

0964842989
Zalo: 0964842989