Microfol Complex

Microfol Complex

Reference Price: Contact

Thành phần:
Hữu cơ: 80%
Acid Humic 50%,
N, P, K, S, CaO, MgO, Fe, Bo, Cu, Zn, Mn…
Phụ Gia Đặc Biệt

Contact Call now
Pack : 250 ml, 500 ml
vhn
vhn
vhn
0964842989
Zalo: