Plant Marvel 20-20-20 + TE

Plant Marvel 20-20-20 + TE

Reference Price: Contact

Xuất xứ: Mỹ

Contact Call now
Ingredient (w/w):

N: 20%, P2O5: 20%, K2O: 20%, Te

CÔNG DỤNG:

Thích hợp với tất cả các loại cây trồng, phân bón có chứa đạm lân kali cao dùng trong tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây trồng.

Đâm chồi, đi tược, nuôi trái nhỏ cho đến lớn.

Hàm lượng đinh dưỡng đa vi lượng cân đối giúp cây phát triển mạnh mẻ, tăng năng suất và chất lượng nông sản.

The product has no images

0964842989
Zalo: 0964842989