Plant Marvel 30-10-10 + TE

Plant Marvel 30-10-10 + TE

Reference Price: Contact

Xuất xứ: Mỹ

Contact Call now
Ingredient (w/w):

N: 30%, P2O5: 10%, K2O: 10%

CÔNG DỤNG:

Thích hợp với mọi loại cây trồng, phân bón chứa đạm cao thường dùng bón cho giai đoạn kiến thiết của cây, như đâm chồi, đi tược,

Giúp kích thích phát triển của rễ, tăng khả năng quang hợp và phục hồi cây trồng.

Hàm lượng dinh dương đa vi lượng cân đối giúp cây phát triển mạnh mẻ, tăng năng xuất và phát triển nông sản phẩm.

The product has no images

0964842989
Zalo: 0964842989