Vi lượng MICROFOL COMBI

Vi lượng MICROFOL COMBI

Reference Price: Contact

Contact Call now
Ingredient (w/w):

MgO: 9%
FE: 4%
Mn:4%
Zn:1.5%
Cu:1.5%
Mo:0.1%
Bo: 0.5%
Ẩm độ: 5%

Uses:

Công dụng: Bổ sung vi lượng chống xoăn lá, vàng lá còi cọc, rụng bông, rụng trái, thối trái,nám trái, đen trái,chết nhánh ngọn cành.

Pack : 2.5g, 25g, 5kgs

Có thể pha cùng với phân bón lá hay phân bón gốc cho tất cả các giai đoạn cây trồng.
Tất cả các loại cây trồng: 2,5g pha cho bình 8l-16lit, 25g cho 200 lít nước.

The product has no images

0964842989
Zalo: 0964842989