Soil Support

Soil Support

Reference Price: Contact

Định lượng: 1 lít/chai – Nhập Khẩu Nguyên Chai Từ Mỹ

Xuất xứ: ENP Investments LLC, PO Box 618 2001 W Main St

Mendota, IL 61342 United States

Contact Call now
Ingredient (w/w):

Total Nitrogen (N)…………………………….. 1.0%
Available Phosphate (P2O5)……………… 2.0%
Soluble Potash (K2O)……………………….. 1.0%
Humic Substances………………………………. 3.0%
Sea Plant Extract (Tảo Biển)……………… 2.0%
Natural Yucca Extract (Cây Yucca)………1.0%
Magnesium (Mg) ……………………………… 0.5%

BIOLOGICAL ACTIVE INGREDIENTS
(CHỦNG NẤM VI SINH HOẠT ĐỘNG)

Bacillus Licheniformis ….2.5 x 105 cfu’s/Gm
Bacillus Subtillis…………….2.5 x 105 cfu’s/Gm
Bacillus Megaterium …….2.5 x 105 cfu’s/Gm
Ecto Mycorrhizae………………………7400 cfu/g
Endo Mycorrhizae ……………………2466 cfu/g
Total Active Bacteria…………………………. 4.0%
Active Fungi ……………………………………… 8.0%
Protozoa ……………………………………………. 7.0%

Công dụng:

Phục hồi độ màu mỡ và Tái tạo độ PHÌ NHIÊU của Đất.
Cân bằng độ PH, Giúp đất Tơi Xốp và Thoáng Khi.
Tăng khả năng Thẩm Thấu và giãm sự Xói Mòn của Đất.
Tăng cường khả năng phân hủy chất Hữu Cơ trong Đất.
Tăng khả năng hấp thụ nước và chất dinh dưỡng trong Đất.
Tối ưu hóa việc cố định Nitơ trong Đất.
Tăng khả năng chịu hạn, chịu mặn, chịu phèn của cây trồng.
Tăng khả năng nãy mầm của hạt giống.
Tăng năng suất và chất lượng cho Nông Sản.
Hạn chế tuyến trùng và nấm bệnh gây hại.

Cách sử dụng:

Cây ăn trái và cây công nghiệp: 1 lít Soil Support pha với 400-500 lít nước, tưới gốc.

Thân thiện với môi trường và con người.

The product has no images

0964842989
Zalo: 0964842989