Novasolube

Novasolube

Reference Price: Contact

Contact Call now
Ingredient (w/w):

NOVASOLUBE là sản phẩm phân bón lá cao cấp được nhập khẩu từ Tây Ban Nha.
Bao gồm các công thức cho tất cả giai đoạn kiến thiết, nuôi trái, phục hồi sau thu hoạch.
Công thức: NPK
29-10-10 TE
10-55-10 TE
20-20-20 TE
11-11-33 TE

The product has no images

0964842989
Zalo: 0964842989