Hữu Cơ Orga Pell

Hữu Cơ Orga Pell

Reference Price: Contact

Xuất xứ: HÀ LAN.

Contact Call now
Ingredient (w/w):

Chất hữu cơ: 65%
N: 4%, P2O5: 3%, K2O: 3%
CaO: 9%

Công dụng:

Bón lót, bón gốc, bón thúc cho tất cả các loại cây trồng, giúp tăng độ phì nhiêu cho đất, tăng khả năng giữ nước, giữ phân cho đất,
Cải tạo và phục hồi vùng đất bị sa mạc hóa, rữa trôi dinh dưỡng đất.
Tái tạo keo đất, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật có lợi phát triền nhằm khích thích bộ rễ phát triển và tạo mới.

The product has no images

0964842989
Zalo: 0964842989