FOLICIST

FOLICIST

Reference Price: Contact

– KÍCH THÍCH RA HOA VÀ TRÁI
– TẠO ĐIỀU KIỆN QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG VIỆC THỤ PHẤN TẠO TRÁI NON
– THÚC ĐẨY SỰ NẢY MẦM VÀ NẢY MẦM CỦA HẠT GIỐNG

Contact Call now
Uses:

CHẤT KÍCH THÍCH SINH HỌC RA HOA VÀ ĐẬU TRÁI

Chức năng tuyệt vời của sản phẩm

Trong quá trình ra hoa và đậu trái, thực vật cần một lượng lớn năng lượng, protein, axit nucleic, đường và kích thích tố tực vật để duy trì hoạt động phân chia tế bào mạnh mẽ.

FOLICIST® tối ưu hóa việc ra hoa và đậu trái vì nó hoạt động cùng lúc với chất kích thích tăng trưởng và chất chống căng thẳng. Thực tế:

  • AATC (acetyl thioproline) trong mô thực vật được chuyển hóa thành cysteine (axit amin cần thiết cho quá trình sản xuất năng lượng) và proline (chất bảo vệ thẩm thấu có tác dụng chống stress).
  • Glicin-betaine bảo vệ cây trồng khỏi áp lực trao đổi chất và môi trường. Sản phẩm được chiếc xuất từ tảo và thực vật, cung cấp axit amin, vitamin, betaines, và các chất tự nhiên có trong quá trình phát triển của cây
0964842989
Zalo: 0964842989