BIO 12-6-6

BIO 12-6-6

Reference Price: Contact

Xuất xứ: ENP Investments LLC, PO Box 618 2001 W Main St Mendota, IL 61342 United States

Contact Call now
Ingredient (w/w):
 • Total Nitrogen (N) ………………………………………………………….. 12.0%
 • 9.0% Water Soluble Nitrogen
 • 3.0% Water Insoluble Nitrogen
 • Available Phosphate (P2O5)……………………………………………… 6.0%
 • Soluble Potash (K2O)……………………………………………………….. 6.0%
 • Boron (B)………………………………………………………………………. 0.02%
 • Copper (Cu)………………………………………………………………….. 0.05%
 • 0.05% Water Soluble Copper (Cu)
 • Iron (Fe)………………………………………………………………………… 0.10%
 • 0.10% Water Soluble Iron (Fe)
 • Manganese (Mn) …………………………………………………………… 0.05%
 • 0.05% Water Soluble Manganese (Mn)
 • Zinc (Zn) ………………………………………………………………………. 0.05%
 • 0.05% Water Soluble Zinc (Zn)
 • 4.0%….. Seaweed Extract (Derived from Ascophyllum nodosum (microbe food))
 • 2.0%………………………………… Humic Acid (Derived from Leonardite)
Uses:
 • Chứa các khoáng đa trung vi lương, axit Humic và tảo biển dễ tiêu cho cây trồng.
 • Kích thích cây đâm tược nhanh, lá xanh dày, mướt lá, hạn chế cháy lá.
 • Giúp cây trồng tăng trưởng tốt, ra rễ mạnh, tăng khả năng hút nước và dinh dưỡng.
 • Tăng khả năng ra hoa đậu trái.
 • Hạn chế rụng hoa, rụng trái non.
 • Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

1 lít BIO 12-6-6 pha với 600-800 lít nước phun trên cây:
– Cây ăn trái và cây công nghiệp: 15-20 ngày phun 1 lần.
– Rau màu: 7-10 ngày phun 1 lần.

0964842989
Zalo: 0964842989